Behandla ungdomar med A-CRA
- 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Lär dig A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) och bli
ACRA-behandlare så att du kan hjälpa ungdomar att bli fri från missbruk.

Utbildning i ACRA - Adolecent Community Reinforcement Approach

Webbutbildning för dig som vill bli ACRA-behandlare så att du kan hjälpa ungdomar att bli fri från missbruk.

Adolescent Community Reinforcement Approach – ACRA är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

 

Målet med denna utbildning är att du praktiskt ska kunna tillämpa A-CRA inom ditt arbetsområde och att du efter att ha genomgått kursen ska känna dig tillfreds i ditt arbete som missbruksbehandlare – uppnå goda resultat och känna dig trygg i din roll som behandlare.

Utbildningen riktar sig till dig som;

 • –  redan jobbar inom missbruksvården och vill fördjupa dina kunskaper, få tydliga verktyg att använda dig av och känna dig tryggare i ditt arbete.
 • –  inte har någon tidigare utbildning inom missbruksvård och arbetar på tex HVB-hem, socialtjänst eller hälso- och sjukvårdens missbruksvård.
 • –  på något annat sätt möter människor inom vård och omsorg och har för avsikt att söka dig ett nytt arbete inom missbruksvården.

 

Du behöver inte ha några förkunskaper annat än en vilja och önskan att göra gott, att vilja hjälpa någon att ta sig ur ett missbruk.

Naturligtvis behöver du också ett engagemang att lära dig allt det som utbildningen erbjuder.  

Vad är då A-CRA, Community Reinforcement Approach?

A-CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot personens missbruk eller beroende med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

När du är färdig med denna utbildning i ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach;

 • – Är du ACRA- behandlare och redo att använda dig av din kompetens.
 • – Kommer du att ha lärt dig alla användbara tekniker och procedurer i ACRA- Community Reinforcement Approach samt att använda dem i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende hos din klient.
 • – Du kommer att kunna göra en funktionell analys dvs en kartläggning av vad som utlöser användningen av alkohol och droger och vad det får för konsekvenser.
 • – Du kommer att kunna hjälpa din klient att träna färdigheter så som att hantera sug, att kommunicera, att tacka nej samt färdigheter som behövs för ett arbete. 
 • – Du kommer också att kunna jobba tillsammans med vårdnadshavare och kunna hjälpa din klient att lära sig av sina återfall samt att vidmakthålla positiv förändring.
 • – Du kommer också att förstå varför vi människor gör som vi gör eftersom du också får med dig grunder i inlärningsteorin.
 • – Du kommer också att ha lärt dig grunder i motiverande samtal – MI. 

Det krävs ingen särskild licens eller registrering för att utöva ACRA. Det betyder att du själv har ansvaret att avgöra om du besitter den kunskap som behövs för att vara en bra missbruksbehandlare.

I den här kursen hjälper vi dock dig att säkerställa så att du får den kunskap du behöver så du kan känna dig trygg i att du följer behandlingsprogrammet.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i utbildningen.
Jag har genom åren utbildat omkring 500 personer i CRA och A-CRA. Jag tycker att A-CRA/CRA är en mycket bra och hoppingivande metod. CRA har ju också gott stöd i forskningen och det tycker jag är viktigt vid val av behandlingsmetod, att man använder sig av något som man har bevis på att det fungerar.

 

I CRA och A-CRA arbetar man för att ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Individen får hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

 

Det tycker jag känns mycket givande och hoppfullt, att vi inte bara ska ta bort ett missbruk utan faktiskt ersätta det med någonting bättre 🙂

Utbildningens innehåll

Varje modul innehåller flera lektionsvideos samt åhörarkopior, uppgifter och kunskapsquiz.

Allmänna kliniska färdigheter och återfallsprevention är invävda i de 7 stegen.

Efter att du klarat utbildningens slutquiz får du ett personligt intyg

Det här får du också

Vi garanterar att vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor så länge du har tillgång till din utbildning.

Vi garanterar också att, om du gör alla moment i utbildningen, så kommer du att kunna genomföra ACRA-behandlingar

Varför ska du gå just VÅR utbildning i ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach?

Jo…. för att;

 • – du kan själv välja din utbildningsstart
 • – du kan välja att göra utbildningen i din egen takt 
 • – du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid – du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
 • – du kan se lektionsfilmerna flera gånger – upprepning är inlärningens moder
 • – du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
 • – du kan vara hemma med familjen – du behöver inte resa bort
 • – verksamheten sparar pengar – behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
 • – det är snällt mot miljön att undvika resor
 • – verksamheten styr sin egen tidsplanering istället för att utbildningen styr
 • – utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
 • – du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera

Utbildningsstart när du vill

Faktablad

Här finns ett faktablad om utbildningen. Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef.

Du kan beställa den officiella A-CRA manualen översatt till svenska av oss. Den innehåller alla A-CRA samt CRA procedurerna och är direkt översatt ifrån den amerikanska.

Pris: 450 kr ex.moms plus frakt.

Manual A-CRA

3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk: Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer

Lämna din mailadress, klicka på ladda hem och få en 10 minuters föreläsningsvideo i din inkorg

Pris 5300 ex moms

Tillägg av utbildningshandledning:

3 tillfällen á 45 min där vi möts via Zoom och går igenom klientfall.

Fokus på kartläggning, behandlingsplan och behandling.

Pris: 4990 ex. moms/deltagare eller grupp (max 4 deltagare/grupp)

 

Tillägg av kvalitétssäkring:

 • *Skriftlig feedback på en inlämningsuppgift – funktionell analys.
 • *30 minuters handledning under kursens gång
 • *Skriftlig feedback på ett inspelat samtal – val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning
 • Pris: 3740 ex moms
 • * Om du även vill köpa ”Behandla vuxna med CRA: 7 steg till en bättre missbruksbehandlare” får du denna för endast 1000 kr ex. moms
Beställning för företag och organisation


  Om du anmäler 5 deltagare får du den sjätte kostnadsfritt (om du anmäler 10 får du 2 utan kostnad osv).